Ordinær generalforsamling 2023.

Indkaldelse til ordinær generalforsamlimg.

I henhold til foreningens nye vedtægter, afholdes den ordinære generalforsamling inden udgangen af første kvartal.

Dato: 9/3-2023.
Tid: 16.00-17.30
Sted: Jernbanegade 39, 3720 Åkirkeby.

Dagsordenen tilgår foreningens medlemmer, eller uddeles til generalforsamlingen.

Ønsker du at blive medlem, så send en mail til formanden: info(a)godzet.dk

Dementi pr 20 oktober 2022

På vegne af bestyrelsen i Kunstnergruppen Bornholm meddelses følgende.

På foreningens gamle hjemmeside, kan man læse følgende:

“Her havde Kunstnergruppen Bornholm sin hjemmeside. Advarsel: indgå ikke i økonomiske transaktioner med denne forening – de betaler ikke sine regninger, endda heller ikke dokumenterede udlæg, hvor andre mennesker har penge i klemme. Jeg taler af personlig erfaring, da jeg – indtil formanden fik mig smidt ud af foreningen (mandatsvig?) fordi jeg gjorde offentligt opmærksom på dette forhold – sad i bestyrelsen. Og både udviklede, layoutede og offentliggjorde foreningens hjemmeside – gratis! Desuden tegnede jeg de fornødne abonnementer på hosting af hjemmesiden og e-mailsystemet hos one.com. Som jeg betalte af egen lomme.”

Dette er selvfølgeligt ikke rigtigt.

Bestyrelsen tager kraftigt afstand for disse påstande, som er fra et tidligere, ekskluderet medlem.

Denne hjemmeside, som du er på nu, er foreningens officielle hjemmeside, og den er oprettet i forbindelse med et ordinært bestyrelsesmøde, hvor alle i bestyrelsen vedtog, at foreningen skulle have ny hjemmeside. Den gamle hjemmeside har bestyrelsen gentagne gange bedt om, blev lukket, hvilket ikke skete. Bestyrelsen bad også gentagne gange om at få fjernet billeder, logo og tekst, hvilket til dels nu er sket, fordi bestyrelsen besluttede at klage til Datatilsynet over dette. Det tidligere medlem benytter stadigvæk Kunstnergruppen Bornholms logo, selvom bestyrelsen har frabedt sig dette.

Kunstnergruppen betaler endvidere alle sine regninger, og foreningen tilbagebetaler de udlæg, som medlemmer kan dokumenterer. Skulle man mod forventning opleve noget andet, som det påstås med ordlyden “andre”, så skal man rette henvendelse til kasseren af foreningen, og dette er man hermed opfordret til at gøre.

Det tidligere medlem, der kommer med påstandene, blev ikke smidt ud af formanden, men ekskluderet af en ordinær generalforsamling, hvor der var 6 ud af foreningens 9 medlemmer til stede. Alle 6 medlemmer stemte for en eksklusion, der blev effektueret øjeblikkeligt af en enig bestyrelse. Dette blev han bekendtgjort med samme dag som afholdelsen af generalforsamlingen.

Det tidligere medlems påstand om mandatsvig må stå for egen regning- bestyrelsen er transparent, og arbejder ud fra foreningens vedtægter, og dagsordener samt referater fra den nuværende bestyrelses arbejde kan til enhver tid fremvises overfor dem, der mener at kunne gøre krav på dette.

Bestyrelsen har gentagne gange overfor det tidligere medlem gjort der klart, at foreningen ikke honorerer frivilligt arbejde med løn- frivilligt arbejde er frivilligt og ulønnet! Eller sagt på en anden måde- gratis! Det er rigtigt, at det tidligere medlem har lavet foreningsarbejde i form af en post som webmaster og sekretær i foreningen. Det er også rigtigt, at det tidligere medlem har haft et udlæg i forbindelse med den hjemmeside, som blev oprettet ved foreningens start. Jeg har som forperson for foreningen rettet direkte henvendelse til det tidligere medlem, og bedt ham afklare dette udlæg med kasseren, men dette har han desværre nægtet, på trods af, at en samlet bestyrelse og en enig generalforsamling hele vejen igennem har været villige til at dække hans udgifter. Det har ikke været muligt at få ham til at forstå, at det er kasseren, der i en forening håndterer udlæg.

På vegne af bestyrelsen- Thomas Bugge, forperson for Kunstnergruppen Bornholm.